Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu và phát triển mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông

Bằng phương pháp tiếp cận bài toán Euler, tác giả đã tổng hợp, nghiên cứu và phát triển mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn khu vực Biển Đông dựa trên quá trình vật lý, phong hóa và biến đổi tính chất dầu tràn ra môi trường biển.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 467, đăng ngày: 01/09/2017