Không tồn tại hình ảnh về Mối quan hệ giữa dãy cộng sinh tướng và các miền hệ thống trầm tích ở các bể Kainozoi vùng nước sâu thềm lục địa Việt Nam

Tướng trầm tích và các miền hệ thống trầm tích đều do sự thay đổi của mực nước biển quy định và điều tiết. Mực nước biển thay đổi theo chu kỳ dẫn đến sự thay đổi của tướng trầm tích. Mỗi chu kỳ thay đổi mực nước biển lại tạo ra một phức tập (sequence). Tướng trầm tích là tế bào của các miền hệ thống: miền hệ thống trầm tích biển thấp, miền hệ thống trầm tích biển tiến và miền hệ thống trầm tích biển cao. Đồng thời, các dãy cộng sinh tướng trầm tích theo không gian sẽ xác lập nên các miền hệ thống. Tuy nhiên, trong mặt cắt địa chấn thường phổ biến các trường sóng địa chấn đồng pha thô nét, hỗn độn phản xạ trong suốt đặc trưng cho pha biển thoái xen kẽ với các trường sóng đồng pha thanh nét nằm ngang song song hoặc cấu tạo kề áp biển tiến. Điều đó được lý giải là trong mỗi chu kỳ trầm tích thường có các nhịp trầm tích do dao động biên độ ngắn của sự thay đổi mực nước biển trong mỗi chu kỳ dài.

Xem chi tiết tại đây

Số lần đọc: 424, đăng ngày: 26/10/2013