Lãnh đạo TT và đông đảo các đoàn viên thanh niên chi đoàn EPC tham gia buổi sinh hoạt học thuật.

Hội thảo Khoa học thanh niên EPC lần này đã nhận được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Viện, Các Ban, Trung tâm trực thuộc Viện, Ban lãnh đạo Trung tâm EPC cũng như các đoàn viên thanh niên trong và ngoài Trung tâm.

Hội thảo được bắt đầu với bài trình bày của đồng chí Nguyễn Danh Lam - Phòng Địa Vật Lý với nghiên cứu về mô phỏng sóng địa chấn gây ra bởi nguồn rung trong môi trường nước (Seismic wavefield modelling from marine vibrator sources). Đồng chí Lam đã nghiên cứu cho đối tượng nguồn rung trong môi trường nước và phát triển các công thức cho phép mô phỏng tín hiệu tạo ra cũng như đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới tín hiệu (sóng ma, thiết kế của array và sự thay đổi theo vị trí của tín hiệu); trình bày cũng đưa ra đặc trưng về thiết kế đầu ra của nguồn rung và khả năng áp bổ trợ của nguồn này cho thu nổ địa chấn thông thường (airgun) nhằm nâng cao dải tần số thấp (1-10Hz).

Đ/c Nguyễn Danh Lam-Phòng Địa Vật lý trình bày kết quả nghiên cứu luận văn của mình.

Đ/c Diêm Đăng Thuật - Phòng Địa Vật lý đã dựa vào sự kết hợp của thuộc tính địa chấn và tài liệu giếng khoan để đánh giá đặc trưng của tầng chứa cát, ngoài khơi Việt Nam (Evaluate characterization of the sand reservoir by integration of seismic attributes and well data in offshore Vietnam). Kết quả đạt được là xác định được môi trường thành tạo của đối tượng cát kết là delta từ tài liệu giếng khoan; khoanh định được ảnh hưởng của dầu khí trên trong vỉa chứa dựa vào sự kết hợp của thuộc tính địa chấn: trở kháng âm học (RAI) và thuộc tính cohenrence.

Phần trình bày kết quả luận văn của đ/c Diêm Đăng Thuật – Phòng Địa Vật lý

Các chủ đề đưa ra đã được các bạn đoàn viên thanh niên quan tâm và trao đổi sôi nổi với rất nhiều câu hỏi liên quan đã được đặt ra. Buổi sinh hoạt học thuật đã thể hiện đúng tinh thần cởi mở trao đổi, học hỏi giữa các đoàn viên trong trung tâm nhằm nâng cao hiểu biết các lĩnh vực chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm khác.

Buổi sinh hoạt học thuật đã kết thúc tốt đẹp và đã được Ban lãnh đạo Trung tâm đánh giá tốt về chất lượng nội dung các bài trình bày và có khả năng áp dụng thực tiễn tại Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Phần trình bày của đ/c Nguyễn Danh Lam

Phần trình bày của đ/c Diêm Đăng Thuật

Thảo luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt học thuật.

Tin & Ảnh: Chi đoàn EPC

Số lần đọc: 526, đăng ngày: 08/09/2017