Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 9/2017 như sau: