NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

An toàn và bảo vệ môi trường

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa

Phát triển các bản đồ nhạy cảm môi trường là một trong các hoạt động chính trong quá trình lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. [Chi tiết]

Những hệ lụy và thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21), nhằm mục tiêu cắt giảm khí nhà kính và duy trì nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2oC so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp. [Chi tiết]

Nghiên cứu và phát triển mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông

Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá, kiểm định mô hình mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông với các điều kiện gồm: quá trình vật lý (bình lưu, khuếch tán ngang), quá trình phong hóa (bay hơi, nhũ tương, hòa tan, phân tán, hấp thụ trầm tích, tương tác bờ ... [Chi tiết]

Hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực ASEAN

Sự cố tràn dầu thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hệ sinh thái biển không chỉ trong phạm vi vùng biển của một quốc gia. Để ứng phó hiệu quả sự cố tràn dầu trên biển, sự phối hợp chặt chẽ của các quốc gia trong khu vực nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nư... [Chi tiết]

Đảm bảo an toàn cho hoạt động đổi ca bằng tàu tại mỏ Đại Hùng

Trong bối cảnh giá dầu suy giảm, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) nghiên cứu, áp dụng thành công giải pháp đổi ca bằng tàu tại mỏ Đại Hùng. [Chi tiết]

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ trong hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ, thềm lục địa Việt Nam

Các nguồn phóng xạ và các thiết bị phát ra bức xạ ion hóa đã và đang được sử dụng nhiều trong công nghiệp khai thác dầu khí. Ngoài ra, chất thải từ quá trình khai thác dầu khí như bùn dầu, cặn dầu, nước thải, mùn khoan, dung dịch khoan … là nguồn chứa ô nhiễm phóng xạ, gây ảnh hư... [Chi tiết]

Đánh giá tình trạng sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của người lao động ngành Dầu khí Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tổng thể về sức khỏe của người lao động ngành Dầu khí Việt Nam trong mối liên quan với điều kiện môi trường lao động đặc thù. [Chi tiết]

Quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí

Thực hiện các quy định của Chính phủ trong công tác quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành “Hướng dẫn quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí”, để chủ động trong công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành... [Chi tiết]

Tăng cường hiệu quả quản lý an toàn cho hoạt động lọc hóa dầu và chế biến khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua việc thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ

“Hướng dẫn thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ cho các hoạt động lọc hóa dầu và chế biến khí” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) - Viện Dầu khí Việt Nam xây dựng cung cấp các chỉ dẫn chi tiết trong việc thiết lập và áp... [Chi tiết]

Đánh giá diễn biến môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ dầu khí thuộc bể Cửu Long

Bài viết phân tích, đánh giá diễn biến môi trường biển tại các mỏ dầu khí thuộc khu vực bể Cửu Long trong giai đoạn 1995 - 2015, trong đó tập trung đánh giá chất lượng nước biển, môi trường trầm tích và sinh vật đáy. [Chi tiết]

Climate change reality and implications for the oil and gas industry

Climate change is now occurring with various influences on the Earth’s system, starting from changes in rain patterns, water systems to sea level and many other extreme weather events. [Chi tiết]

Nhận diện các rủi ro của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới các hoạt động của công nghiệp dầu khí

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, dầu mỏ và khí đốt vẫn sẽ là thành phần chính của năng lượng toàn cầu trong nhiều năm tới cho đến khi các nguồn năng lượng không hóa thạch thay thế trở nên có sẵn và kinh tế hơn. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, ngành công nghiệp dầu khí c... [Chi tiết]

So sánh một số hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động phổ biến hiện nay

Bài báo giới thiệu những thay đổi có tính lịch sử trong chiến lược quản lý an toàn sức khỏe lao động; khái quát tình hình áp dụng các hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động hiện nay trên thế giới; đưa ra các nhận xét, đánh giá về đặc trưng, khả năng và đối tượng áp dụng của m... [Chi tiết]

Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên các phương tiện nổi và công trình biển ngoài khơi trong Ngành Dầu khí

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên biển cần phải mang tính hệ thống và có các quy định nghiêm ngặt. [Chi tiết]

Đánh giá quá trình vật lý dầu tràn trong môi trường biển

Bài báo giới thiệu một số đánh giá quá trình vật lý dầu tràn trong môi trường biển theo phương pháp mô hình hóa rời rạc trên cơ sở xem xét các quá trình vật lý (như bình lưu, khuếch tán, xáo trộn thẳng đứng và lan truyền ngẫu nhiên). [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
14:00 Thứ Hai, 06/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
14:00 Thứ Năm, 02/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
15:00 Thứ Tư, 25/10/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học PVPro
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI