NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hoá, chế biến

Tối ưu hiệu quả thu hồi sản phẩm LPG tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Từ mô hình mô phỏng công nghệ của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố được xây dựng bằng phần mềm HYSYS, nhóm tác giả đã đánh giá khả năng vận hành của các thiết bị và tối ưu hiệu suất thu hồi LPG khi điều kiện đầu vào thay đổi. [Chi tiết]

Đánh giá hiệu quả thay thế nguyên liệu acid terephthalic tinh chế (PTA) bằng QTA trong sản xuất xơ sợi tổng hợp ở Việt Nam

Acid terephthalic (TA) là nguyên liệu chính sản xuất polyester, được chia thành 2 loại: loại tinh chế (PTA) và loại chất lượng trung bình (QTA). Về cơ bản, công nghệ sản xuất PTA và QTA khá tương đồng và chất lượng không khác biệt nhiều. [Chi tiết]

Testing antibacterial effect of silver nanoparticles on sulfate-reducing bacteria

In the oil and gas industry, sulfate-reducing bacteria can generate hydrogen sulfide (H2S) in their growth, thus decreasing the commercial value of crude oil, causing metal equipment corrosion and seriously affecting the economic efficiency and the health of workers on drilling r... [Chi tiết]

Nghiên cứu ảnh hưởng của boron tới đặc trưng xúc tác Pt/B-SBA-15 cho phản ứng hydro hóa tetralin

Bài báo trình bày kết quả tổng hợp trực tiếp vật liệu mao quản trung bình B-SBA-15 với tỷ số Si:B = 10 sử dụng nguồn boron (B) là acid boric. Pt được đưa lên chất mang bằng phương pháp tẩm. [Chi tiết]

Nghiên cứu tối ưu điều kiện thu hồi La3+ từ xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết sử dụng HNO3

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định điều kiện tối ưu của quá trình thu hồi La3+ từ xúc tác cracking tầng sôi (FCC) thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết. [Chi tiết]

Nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất QTA và PTA từ nguồn nguyên liệu p-Xylene của các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam

Terephthalic acid (TA) là nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất polyester. TA được sản xuất từ quá trình oxy hóa p-Xylene, sau đó được tinh chế để tạo thành Purified terephthalic acid (PTA) hoặc Qualified terephthalic acid (QTA). [Chi tiết]

Innovative design of high activity ZSM-5 additives for maximum propylene production in the fluid catalytic cracking process: A mini-review

The strong global demand for propylene along with the shortage supply from modern steam crackers provides a significant incentive for refiners to maximise propylene production from FCC units. To respond to this need, most FCC operators currently apply high activity ZSM-5 additive... [Chi tiết]

Movement of hot zone and an explanation of processes occurring inside a downdraft gasifier

It is crucial to increase the level of understanding of some of the processes that occur in a biomass gasifier to advance the gasification technology. This was seen as a key requirement, as in many experimental and pilot-scale studies this aspect was missing, and in private discu... [Chi tiết]

Organic and inorganic formation damage and remediation

Organic and inorganic skin damage in oil producing wells is a major factor in the loss of productivity and revenue. Paraffin, asphaltene, scale deposition and emulsions in the formation and around the wellbore create a barrier for the transportation of crude oil through the forma... [Chi tiết]

Nghiên cứu chế tạo hệ chất tẩy cặn dầu thô và ứng dụng để làm sạch đường ống dẫn dầu thô, đảm bảo an toàn môi trường biển

Kết quả phân tích tính chất cặn dầu thô trong đường ống vận chuyển dầu thô của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" cho thấy cặn chủ yếu là dạng lắng đọng paraffin (> 44% khối lượng) với mạch carbon chủ yếu là ở dải n-C23 đến n-C38. [Chi tiết]

Đánh giá ăn mòn cho hệ thống đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Cá Voi Xanh

Bài báo mô phỏng, đánh giá quá trình ăn mòn trong hệ thống đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Cá Voi Xanh (Lô 118) bằng phương pháp mất khối lượng trong phòng thí nghiệm. [Chi tiết]

Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa khử lưu huỳnh trong nhiên liệu

Vật liệu mao quản trung bình MCM-41 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt với nguồn silic ban đầu từ bentonite Bình Thuận, Việt Nam. Xúc tác WO3 phân tán trên chất mang MCM-41 bằng phương pháp tẩm sử dụng muối ammonium paratungstate hydrate. [Chi tiết]

Đánh giá và đề xuất phương án công nghệ loại bỏ H2S trong khí từ mỏ cá Voi Xanh

Mỏ khí Cá Voi Xanh dự kiến sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2023, mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp khí Việt Nam. Tuy nhiên, hàm lượng H2S trong khí Cá Voi Xanh cao (2.500ppmv), do đó cần có phương án loại bỏ H2S để tránh ảnh hưởng đến các hoạt động vận chuyển và chế biế... [Chi tiết]

Nghiên cứu thử nghiệm khả năng diệt vi khuẩn khử sulphate bằng dung dịch nano bạc

Trong ngành công nghiệp dầu khí, vi khuẩn khử sulphate có khả năng sinh ra khí H2S, dẫn đến giảm giá trị thương mại của dầu thô, ăn mòn thiết bị kim loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh tế, an toàn và kỹ thuật. [Chi tiết]

Sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh

Mỏ khí Cá Voi Xanh được phát hiện năm 2011 với trữ lượng lớn (khoảng 150 tỷ m3 thu hồi) mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp hóa dầu từ khí tại miền Trung Việt Nam. [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
14:00 Thứ Hai, 06/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
14:00 Thứ Năm, 02/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
15:00 Thứ Tư, 25/10/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học PVPro
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI