NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm kiếm thăm dò

Phân tích tính chất sản phẩm khí, condensate mỏ Thái Bình nhằm bổ sung cho hệ thống cơ sở dữ liệu dầu khí Việt Nam

Bài báo giới thiệu kết quả phân tích chi tiết mẫu khí và condensate mỏ Thái Bình, so sánh với tính chất sản phẩm của các mỏ khí và condensate khác tại Việt Nam. [Chi tiết]

Đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của các tập trầm tích tuổi Miocene khu vực Bạch Long Vĩ nhằm làm rõ quy luật phân bố môi trường, tướng trầm tích trong mối liên hệ với hệ thống dầu khí và tiềm năng dầu khí ở khu vực nghiên cứu. [Chi tiết]

Sử dụng phương pháp đặc trưng địa hóa để xác định hướng dịch chuyển của nước trong khai thác dầu khí

Bài báo giới thiệu phương pháp sử dụng các đặc trưng địa hóa để đánh giá và xác định hướng dịch chuyển của nước khai thác. Trong đó, thành phần hóa học của nước sẽ cung cấp thông tin về nguồn gốc độ mặn cũng như các tương tác đất đá - nước vỉa đã xảyra trong quá trình thành tạo v... [Chi tiết]

Nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm hệ dung dịch khoan ức chế sét KGAC-Plus tại các giếng khoan có góc nghiêng lớn, quỹ đạo và điều kiện địa chất phức tạp

Trên cơ sở nghiên cứu và áp dụng thành công hệ dung dịch khoan KGAC, nhóm tác giả Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đã nghiên cứu, chế tạo hệ dung dịch khoan mới KGAC-Plus nhằm nâng cao khả năng ức chế sét, đặc biệt là trong quá trình thi công các giếng khoan có góc nghiêng lớ... [Chi tiết]

Dịch chuyển thời gian ngược cho số liệu địa chấn thềm lục địa Việt Nam

Dịch chuyển thời gian ngược (RTM) được coi là phương pháp dịch chuyển sâu trước cộng chính xác nhất trong điều kiện địa chất phức tạp vì thực hiện mô phỏng trường sóng 2 chiều (thuận và ngược). [Chi tiết]

Application of geochemical technique to reduce allocation cost for commingled production wells from multiple reservoirs

This paper presents a new technique which has been developed to achieve production allocation at a reduced cost by the Vietnam Petroleum Institute (VPI). [Chi tiết]

Quick pre-stack seismic inversion to predict reservoir properties at a gas and condensate field in Nam Con Son basin

This paper introduces a new approach to quickly predict reservoir quality along a particular directional well-path, to justify the optimisation process for well location. [Chi tiết]

Merging of 3D seismic data

Merging of individual seismic datasets into a single uniform dataset is useful for structure analysis, geological modelling, and seismic attribute analysis for a large area. However, many challenges are met, both from the acquisition aspect to processing of data before merging. [Chi tiết]

Different forms of Gassmann equation and implications for the estimation of rock properties

Three new equivalent forms of Gassmann equation are presented that are useful when the unknown parameters are the Biot-Willis coefficient, the dry bulk modulus, and/or the grain matrix bulk modulus. [Chi tiết]

Application of deep learning in predicting fracture porosity

Deep learning (DL) neural network analysis is the latest development from the Artificial Neural Network (ANN) and it is being used more and more in petroleum engineering. In this study, the way to develop a new DL model for well log analysis was attempted and successfully impleme... [Chi tiết]

Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ theo quan điểm tập tích tụ của địa tầng phân tập trầm tích vụn

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa tầng phân tập cho thấy trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ gồm 7 tập trầm tích được phân tách bởi ranh giới là các mặt bào mòn, bất chỉnh hợp và chỉnh hợp. [Chi tiết]

Đặc điểm địa hóa và nguồn gốc khí thiên nhiên tại bể Sông Hồng

Bài báo bổ sung các thông tin làm sáng tỏ đặc điểm địa hóa và chứng minh về nguồn gốc khí thiên nhiên tại khu vực bể Sông Hồng, phân tích sự khác biệt và khẳng định khả năng sinh của hệ thống dầu khí trong khu vực. [Chi tiết]

Nghiên cứu đánh giá các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hiện tượng ngưng tụ lỏng vùng cận đáy giếng nhằm gia tăng hiệu quả khai thác các giếng mỏ Hải Thạch

Mỏ khí - condensate Hải Thạch (Lô 05-2, bể Nam Côn Sơn) có điều kiện địa chất phức tạp, nhiệt độ và áp suất cao. Trong quá trình khai thác, sản lượng khí bị sụt giảm do hiện tượng ngưng tụ lỏng vùng cận đáy giếng. [Chi tiết]

Phân tích cấu trúc và nâng cao chất lượng tài liệu địa chấn

Phân tích cấu trúc và nâng cao chất lượng tài liệu địa chấn được ứng dụng nhiều trong minh giải cấu trúc xác định các tập địa chấn với các kiểu kiến trúc phản xạ đặc trưng cũng như xác định các vị trí đứt gãy, phản xạ không liên tục trên mặt cắt địa chấn. [Chi tiết]

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bơm trám xi măng các giếng khoan khu vực phía Đông và Đông Bắc bể Nam Côn Sơn

Đặc điểm địa chất phức tạp cùng với điều kiện nhiệt độ và áp suất cao là nguyên nhân chính gây khó khăn, phức tạp trong công tác chống ống và bơm trám xi măng giếng khoan tại các lô thuộc khu vực phía Đông và Đông Bắc bể Nam Côn Sơn. [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
14:00 Thứ Hai, 06/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
14:00 Thứ Năm, 02/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
15:00 Thứ Tư, 25/10/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học PVPro
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI