NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài

Phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và điều hành các dự án dầu khí ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). [Chi tiết]

Quản lý chất lượng và đặc tính kỹ thuật của than nhập khẩu, nâng cao hiệu quả vận hành thương mại của các nhà máy nhiệt điện than

Tại các nhà máy nhiệt điện than, chi phí nhiên liệu than chiếm khoảng 60 - 65% chi phí giá thành sản xuất điện. Trong đó, chất lượng và đặc tính kỹ thuật của than ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của dự án, hiệu suất vận hành lò hơi và chi phí bảo trì sửa chữa... [Chi tiết]

Đánh giá khả năng làm việc của thiết bị, đường ống bị hư hỏng theo tiêu chuẩn API 579-1/ASME FFS-1

Phương pháp đánh giá khả năng làm việc (fitness-for-service) của các thiết bị, đường ống bị hư hỏng giúp đánh giá tính toàn vẹn và khả năng đáp ứng vận hành, là cơ sở để quyết định tiếp tục vận hành, sửa chữa hay thay thế thiết bị, đường ống. [Chi tiết]

Tối ưu hiệu quả thu hồi sản phẩm LPG tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Từ mô hình mô phỏng công nghệ của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố được xây dựng bằng phần mềm HYSYS, nhóm tác giả đã đánh giá khả năng vận hành của các thiết bị và tối ưu hiệu suất thu hồi LPG khi điều kiện đầu vào thay đổi. [Chi tiết]

Phân tích tính chất sản phẩm khí, condensate mỏ Thái Bình nhằm bổ sung cho hệ thống cơ sở dữ liệu dầu khí Việt Nam

Bài báo giới thiệu kết quả phân tích chi tiết mẫu khí và condensate mỏ Thái Bình, so sánh với tính chất sản phẩm của các mỏ khí và condensate khác tại Việt Nam. [Chi tiết]

Đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của các tập trầm tích tuổi Miocene khu vực Bạch Long Vĩ nhằm làm rõ quy luật phân bố môi trường, tướng trầm tích trong mối liên hệ với hệ thống dầu khí và tiềm năng dầu khí ở khu vực nghiên cứu. [Chi tiết]

Sử dụng phương pháp đặc trưng địa hóa để xác định hướng dịch chuyển của nước trong khai thác dầu khí

Bài báo giới thiệu phương pháp sử dụng các đặc trưng địa hóa để đánh giá và xác định hướng dịch chuyển của nước khai thác. Trong đó, thành phần hóa học của nước sẽ cung cấp thông tin về nguồn gốc độ mặn cũng như các tương tác đất đá - nước vỉa đã xảyra trong quá trình thành tạo v... [Chi tiết]

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa

Phát triển các bản đồ nhạy cảm môi trường là một trong các hoạt động chính trong quá trình lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. [Chi tiết]

Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí xây dựng kho xăng dầu

Trên cơ sở đánh giá quá trình xây dựng các kho xăng dầu từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai xây dựng dự án đến nghiệm thu bàn giao, nhóm tác giả phân tích các thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý chi phí, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu ... [Chi tiết]

Đánh giá hiệu quả thay thế nguyên liệu acid terephthalic tinh chế (PTA) bằng QTA trong sản xuất xơ sợi tổng hợp ở Việt Nam

Acid terephthalic (TA) là nguyên liệu chính sản xuất polyester, được chia thành 2 loại: loại tinh chế (PTA) và loại chất lượng trung bình (QTA). Về cơ bản, công nghệ sản xuất PTA và QTA khá tương đồng và chất lượng không khác biệt nhiều. [Chi tiết]

Nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm hệ dung dịch khoan ức chế sét KGAC-Plus tại các giếng khoan có góc nghiêng lớn, quỹ đạo và điều kiện địa chất phức tạp

Trên cơ sở nghiên cứu và áp dụng thành công hệ dung dịch khoan KGAC, nhóm tác giả Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đã nghiên cứu, chế tạo hệ dung dịch khoan mới KGAC-Plus nhằm nâng cao khả năng ức chế sét, đặc biệt là trong quá trình thi công các giếng khoan có góc nghiêng lớ... [Chi tiết]

Dịch chuyển thời gian ngược cho số liệu địa chấn thềm lục địa Việt Nam

Dịch chuyển thời gian ngược (RTM) được coi là phương pháp dịch chuyển sâu trước cộng chính xác nhất trong điều kiện địa chất phức tạp vì thực hiện mô phỏng trường sóng 2 chiều (thuận và ngược). [Chi tiết]

Energy efficiency in Vietnamese enterprises: The predominance of gas consumers

Energy inefficiency is a serious issue in the Vietnamese industry, which is the sector consuming the most energy in Vietnam. This article adopts stochastic frontier analysis (SFA) to evaluate the factors that influence the energy inefficiency in Vietnamese enterprises. [Chi tiết]

Testing antibacterial effect of silver nanoparticles on sulfate-reducing bacteria

In the oil and gas industry, sulfate-reducing bacteria can generate hydrogen sulfide (H2S) in their growth, thus decreasing the commercial value of crude oil, causing metal equipment corrosion and seriously affecting the economic efficiency and the health of workers on drilling r... [Chi tiết]

Application of geochemical technique to reduce allocation cost for commingled production wells from multiple reservoirs

This paper presents a new technique which has been developed to achieve production allocation at a reduced cost by the Vietnam Petroleum Institute (VPI). [Chi tiết]

Quick pre-stack seismic inversion to predict reservoir properties at a gas and condensate field in Nam Con Son basin

This paper introduces a new approach to quickly predict reservoir quality along a particular directional well-path, to justify the optimisation process for well location. [Chi tiết]

Merging of 3D seismic data

Merging of individual seismic datasets into a single uniform dataset is useful for structure analysis, geological modelling, and seismic attribute analysis for a large area. However, many challenges are met, both from the acquisition aspect to processing of data before merging. [Chi tiết]

Different forms of Gassmann equation and implications for the estimation of rock properties

Three new equivalent forms of Gassmann equation are presented that are useful when the unknown parameters are the Biot-Willis coefficient, the dry bulk modulus, and/or the grain matrix bulk modulus. [Chi tiết]

Application of deep learning in predicting fracture porosity

Deep learning (DL) neural network analysis is the latest development from the Artificial Neural Network (ANN) and it is being used more and more in petroleum engineering. In this study, the way to develop a new DL model for well log analysis was attempted and successfully impleme... [Chi tiết]

Những hệ lụy và thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21), nhằm mục tiêu cắt giảm khí nhà kính và duy trì nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2oC so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp. [Chi tiết]

 

LỊCH HỘI THẢO

14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
14:00 Thứ Hai, 06/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
14:00 Thứ Năm, 02/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
15:00 Thứ Tư, 25/10/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học PVPro
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI