Trong bối cảnh nhiều thách thức và cơ hội, với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cán bộ, người lao động Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã chung sức, đồng lòng sáng tạo, tập trung cao nhất sức lực và trí tuệ để hoàn thành các mục tiêu, xứng đáng là “Ngọn lửa trí tuệ Dầu khí Việt Nam”.