Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

-  Nâng cao hiệu quả xử lý, minh giải tài liệu kiểm tra trạng thái kỹ thuật ống chống bằng máy đo hình ảnh giếng khoan và máy đo đường kính đa kênh
-  Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thái bền cơ học
-  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các kim loại xúc tiến đến xúc tác CuZnO/γ-Al2O3 sử dụng cho phản ứng tổng hợp trực tiếp dimethyl ether từ khí tổng hợp
-  Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp chống ăn mòn cho một số nhà máy điện khí của Petrovietnam
-  Đánh giá độ tin cậy tổng thể của hệ thống neo giữ bể chứa nổi FPSO theo phương pháp xác suất, áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR PetroTimes