Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 21/9/2016 tại Thư viện Tổng thống mang tên B.N Eltsin ở thành phố Saint Petersburg, đã diễn ra một sự kiện quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga - đó là Khóa họp lần thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – LB Nga về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học kỹ thuật.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, dầu mỏ và khí đốt vẫn sẽ là thành phần chính của năng lượng toàn cầu trong nhiều năm tới cho đến khi các nguồn năng lượng không hóa thạch thay thế trở nên có sẵn và kinh tế hơn. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, ngành công nghiệp dầu khí cần xây dựng cơ chế quản lý hoạt động một cách an toàn và giảm lượng khí thải nhà kính, chất thải và tác động sinh thái trong khi vẫn cung cấp năng lượng với chi phí hợp lý.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR PetroTimes