Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Thực hiện truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn” của Dân tộc; Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 7 tháng 4 năm 2017 giữa Viện Dầu khí Việt Nam, huyện Sa Thầy và xã Ya Xiêr về việc xây tặng nhà tình nghĩa cho ông A Wim, sáng ngày 23/7/2017, Viện Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho Ông A Wim, là người có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn, tại làng Rắc, Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.

Although the U.S. has withdrawn from the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement, Japan and other members are currently encouraging to figure out the solution to continue TPP. The prospect of a TPP without the U.S. is still bright, and Vietnam needs to determine both positive and negative effects to be ready in case TPP gets into force.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR