Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Trong bối cảnh nhiều thách thức và cơ hội, với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cán bộ, người lao động Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã chung sức, đồng lòng sáng tạo, tập trung cao nhất sức lực và trí tuệ để hoàn thành các mục tiêu, xứng đáng là “Ngọn lửa trí tuệ Dầu khí Việt Nam”.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR