Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 24/8/2016, sau thời gian thẩm định hồ sơ, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ đã chấp nhận đơn hợp lệ đăng ký 2 sáng chế: “Quy trình thử nghiệm quá trình ngưng tụ khí ngưng tụ vùng cận đáy giếng” (Quyết định số 52692/QĐ-SHTT) và “Quy trình mô phỏng quá trình ngưng tụ pha lỏng trong lòng giếng” (Quyết định số 52693/QĐ-SHTT) do Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác Dầu khí (EPC) - Viện Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, thực hiện.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR PetroTimes