DANH SÁCH ĐẶT PHÒNG HỌP:
Xem theo phòng:
STTNội dung họpPhòng họpBắt đầuKết thúcNgười đặtYêu cầu khácTrạng thái
1 Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) Viện DKVN P12-01 Thứ Hai, 19/03/2018 14:00 Thứ Hai, 19/03/2018 14:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Chưa duyệt
2 Chuẩn bị hội thảo khoa học công nghệ, 40 năm thành lập VPI P17-01 Thứ Năm, 08/03/2018 09:00 Thứ Năm, 08/03/2018 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
3 Công tác đào tạo năm 2018 P17-01 Thứ Ba, 06/03/2018 10:00 Thứ Ba, 06/03/2018 12:00 Phạm Tiến Thành cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
4 Làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ P17-01 Thứ Ba, 06/03/2018 09:00 Thứ Ba, 06/03/2018 12:00 Nguyễn Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
5 Họp công nợ với PRO P17-01 Thứ Hai, 05/03/2018 09:00 Thứ Hai, 05/03/2018 12:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
6 Họp kiểm toán Deloitte báo cáo tài chính 2017 P17-01 Thứ Tư, 28/02/2018 08:30 Thứ Tư, 28/02/2018 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
7 Hội thảo với chuyên gia FLAC (Pháp) P16 Thứ Hai, 26/02/2018 09:00 Thứ Hai, 26/02/2018 12:00 Phạm Quý Ngọc cuongnm (BanKHCl)  Đã duyệt
8 Họp BCH Công đoàn mở rộng Viện DKVN. P17-01 Thứ Hai, 12/02/2018 14:00 Thứ Hai, 12/02/2018 16:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
9 Đánh giá tiềm năng dầu khí phần diện tích hoàn trả các lô 117-118-119 thuộc bể trầm tích Sông Hồng và định hướng công tác TKTD giai đoạn tiếp theo P17-01 Thứ Năm, 08/02/2018 09:00 Thứ Năm, 08/02/2018 12:00 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)  Đã duyệt
10 Tiếp đoàn làm việc CHLB Đức P17-01 Thứ Sáu, 02/02/2018 10:30 Thứ Sáu, 02/02/2018 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (KHCL)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
11 Họp với Murphy P16 Thứ Sáu, 02/02/2018 08:30 Thứ Sáu, 02/02/2018 11:30 Lê Thanh Hà cuongnm (EPC)  Đã duyệt
12 Họp lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Sáu, 02/02/2018 14:00 Thứ Sáu, 02/02/2018 16:00 Nguyễn Mạnh Cường cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
13 Gói thầu 08, cung cấp và lắp đặt trang bị, trang trí nội thất công trình P17-01 Thứ Tư, 24/01/2018 08:30 Thứ Tư, 24/01/2018 11:30 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
14 Đàm phán với nhà cung cấp CMC P17-01 Thứ Ba, 23/01/2018 10:00 Thứ Ba, 23/01/2018 12:00 Nguyễn Tiến Đạt cuongnm (Ban Công nghệ Thông Tin)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
15 Họp Ban lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Hai, 22/01/2018 13:30 Thứ Hai, 22/01/2018 16:30 Thư ký cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
16 Hội thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ P17-01 Thứ Sáu, 26/01/2018 13:00 Thứ Sáu, 26/01/2018 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
17 Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng CSVN & Nghe báo cáo chuyên đề P12-01 Thứ Năm, 18/01/2018 13:30 Thứ Năm, 18/01/2018 16:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
18 Họp xây dựng chương trình nghiên cứu EOR tổng thể cấp Quốc gia P12-02 Thứ Tư, 10/01/2018 09:00 Thứ Tư, 10/01/2018 12:00 Lê Thu Hường cuongnm (EPC)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
19 Đề tài cấp Ngành "Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép chất hoạt động bề mặt để nâng cao hiệu suất thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ" P17-01 Thứ Sáu, 05/01/2018 14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018 17:00 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
20 Họp Ban lãnh đạo Viện và Cán bộ Viện P12-02 Thứ Hai, 08/01/2018 08:30 Thứ Hai, 08/01/2018 11:30 Thư ký cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
21 BCH Công đoàn Viện khóa X (2012-2017) và khóa XI (2017-2022), các đ/c chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên, các đ/c Trong Ủy ban Kiểm tra Công đoàn P17-01 Thứ Tư, 27/12/2017 14:00 Thứ Tư, 27/12/2017 16:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn)Trực tuyến Hà Nội, Hồ chí Minh Đã duyệt
22 Hội nghị tổng kết 2017 VPI P12-01 Thứ Hai, 25/12/2017 13:00 Thứ Hai, 25/12/2017 17:00 Phạm Lan Anh cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội, Hồ chí Minh Đã duyệt
23 Xét duyệt nghiệm thu 02 nhiệm vụ cấp Viện trong kế hoạch 2017 của VPI-Labs P17-01 Thứ Hai, 25/12/2017 08:15 Thứ Hai, 25/12/2017 11:45 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến (Skype) Đã duyệt
24 Hội nghị Kiểm điểm và tổng kết công tác Đảng P17-01 Thứ Sáu, 22/12/2017 08:00 Thứ Sáu, 22/12/2017 12:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
25 Chuẩn bị sự kiện Tổng kết và Liên hoan Tất niên của Viện năm 2017 P17-01 Thứ Hai, 18/12/2017 13:30 Thứ Hai, 18/12/2017 16:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
26 Họp tổng kết Trung tâm CPTI P17-01 Thứ Hai, 11/12/2017 13:00 Thứ Hai, 11/12/2017 17:00 Nguyễn Tiến Thành cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
27 Tổng kết năm 2017 P12-01 Thứ Tư, 06/12/2017 08:00 Thứ Tư, 06/12/2017 12:00 Lê Thanh Hà cuongnm (EPC)  Đã duyệt
28 Đánh giá CĐTS 1&2 của Nghiên cứu sinh Đào Nguyên Hưng P17-01 Thứ Sáu, 08/12/2017 13:00 Thứ Sáu, 08/12/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)  Đã duyệt
29 Ban Lãnh đạo Viện; Hội đồng Lương Cơ quan Viện; Hội đồng lương Viện; Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện P17-01 Thứ Sáu, 24/11/2017 13:00 Thứ Sáu, 24/11/2017 17:00 Đặng Hương Giang cuongnm (Ban Tổ chức Nhân sự)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
30 Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online P16 Thứ Sáu, 24/11/2017 13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017 17:00 Nguyễn Mạnh Cường cuongnm (Ban Công nghệ Thông Tin)  Đã duyệt
31 Họp xét đề cương 2 đề cương cấp Viện P17-01 Thứ Sáu, 17/11/2017 08:30 Thứ Sáu, 17/11/2017 11:30 Lê Thị Thu Hường cuongnm (EPC)Trực tuyến Đã duyệt
32 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - BTC; Viện trưởng, đại diện các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân. Sở Công Thương, Sở ngành liên quan và đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh/thành phố có liên quan tuyến AL 10, đi qua và đại diện các đơn vị liên quan. P12-02 Thứ Ba, 21/11/2017 08:30 Thứ Ba, 21/11/2017 11:30 Nguyễn Bội Hồng Lê cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
33 Quy trình đề nghị chiến lược cho một nhà máy lọc dầu, tình hình thế giới, châu Âu và Đức, khuynh hướng phát triển Xăng, Jet và Diesel, cách thức giải quyết dầu cặn trong tương lai, ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu. P17-01 Thứ Ba, 14/11/2017 08:00 Thứ Ba, 14/11/2017 12:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (PVPro)Trực tuyến Đã duyệt
34 Làm việc với đối tác CHLB Đức P17-01 Thứ Năm, 16/11/2017 09:30 Thứ Năm, 16/11/2017 11:30 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
35 Làm việc với đối tác CHLB Đức P17-01 Thứ Tư, 15/11/2017 10:00 Thứ Tư, 15/11/2017 17:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
36 Dự thảo PL 13 - HĐ CKTT P17-01 Thứ Hai, 13/11/2017 13:00 Thứ Hai, 13/11/2017 15:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Skype Đã duyệt
37 Lễ công bố Bộ Công Thương/Tập đoàn P12-02 Thứ Sáu, 10/11/2017 14:00 Thứ Sáu, 10/11/2017 17:00 Nguyễn Thanh Hương cuongnm (Văn phòng)  Đã duyệt
38 Quán triệt, tuyên truyền chỉ thị 136 P12-01 Thứ Hai, 13/11/2017 13:00 Thứ Hai, 13/11/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
39 BCH Đoàn TN VPI (tháng 11/2017) P17-01 Thứ Năm, 09/11/2017 09:00 Thứ Năm, 09/11/2017 11:30 Dương Bắc Sơn cuongnm (Đoàn thanh niên)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
40 Làm việc với Đoàn kiểm tra Khối 9, TLĐ P12-02 Thứ Sáu, 10/11/2017 08:00 Thứ Sáu, 10/11/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)  Đã duyệt
41 Đề tài cấp Ngành "Xây dựng phương án thăm dò địa chấn tổng thể trên thềm lục địa Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng tiếp theo P17-01 Thứ Hai, 06/11/2017 14:00 Thứ Hai, 06/11/2017 17:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (EPC)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
42 Cheniere Energy, Inc P16 Thứ Năm, 02/11/2017 09:00 Thứ Năm, 02/11/2017 11:00 Nguyễn Thúy Nga cuongnm (Văn phòng)  Đã duyệt
43 Hôi thảo đề tài Nano P17-01 Thứ Tư, 01/11/2017 14:00 Thứ Tư, 01/11/2017 17:00 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)  Đã duyệt
44 Đại hội Đại biểu CĐ CSVDKVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 P12-01 Thứ Ba, 31/10/2017 13:00 Thứ Ba, 31/10/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
45 Đề tài "Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép hoạt động bề mặt để nâng cao hệ số thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ (giai đoạn 2)". P17-01 Thứ Năm, 02/11/2017 14:00 Thứ Năm, 02/11/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
46 Họp chuẩn bị Đại hội Công đoàn Viện P17-01 Thứ Hai, 30/10/2017 08:30 Thứ Hai, 30/10/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
47 Xét duyệt nội dung đề tài cấp Viện “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm gói phụ gia cho dầu bôi trơn” P17-01 Thứ Tư, 25/10/2017 15:00 Thứ Tư, 25/10/2017 17:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (Trung tâm Chế biến)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
48 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn P17-01 Thứ Tư, 25/10/2017 08:30 Thứ Tư, 25/10/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
49 Họp với Rive Technology P17-01 Thứ Ba, 10/10/2017 09:00 Thứ Ba, 10/10/2017 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
50 Họp ban kiểm tra NCKH với PVN P17-01 Thứ Hai, 09/10/2017 13:30 Thứ Hai, 09/10/2017 16:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI