Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò & Khai thác Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm