Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 21/11/2014, được sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam phối hợp với Cục Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS), Đại học Tổng hợp Copenhagen (GI/KU), Đại học Mỏ Địa chất (HUMG), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Phân tích tổng hợp, mô hình hóa và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích ở Việt Nam” thuộc chương trình “Nâng cao năng lực nghiên cứu” (ENRECA) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil PetroTimes