Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Hướng tới các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; hướng tới ĐH Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn DKQG VN lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020, hội thao VPI truyền thống lần thứ VII đã diễn ra từ ngày 22/6/2015 đến ngày 27/6/2015.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil PetroTimes