Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 20 - 21/5/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Với chủ đề “Trí tuệ Dầu khí - Truyền thống Anh hùng - Vững tiến vươn xa”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XVI thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil PetroTimes