Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Thực hiện Kế hoạch số 1268-KH/ĐU ngày 21/11/2014 của Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam về tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 23/01/2015 Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil PetroTimes